Lås upp ej godkänt protokoll

Efter att protokollet justerats finns möjligheten att godkänna protokollet eller begära ändringar på steget “Godkännande”. Klicka på “Begär ändringar” för att på nytt kunna redigera förberedelser (numrering med mera) och protokollet.

Lås upp godkänt protokoll

När protokollet har godkänts av styrelsen (någon klickar på “Godkänn justerat protokoll”) så låses det, dvs det går inte längre att redigera protokollet. Om styrelsen trots det vill ändra något så går det att låsa upp det så här:

Inställningar

Varje styrelse kan själv bestämma hur många ledamöter som ska bekräfta återställningen av redan godkända eller signerade protokoll, men det förinställda antalet är 2 ledamöter. Ändra detta antal genom att gå till:

Inställningar > Avancerade inställningar > Möten

Återställ godkänt eller signerat protokoll

Så här gör du (du måste vara administratör eller angiven som sekreterare för det aktuella mötet):

  1. Gå till Visa protokoll
  2. Klicka på kugghjulet uppe till höger
  3. Klicka på “Lås upp”
  4. Ange vilka ledamöter som ska bekräfta upplåsningen (du kan ange dig själv om du är ledamot eller ordförande)
  5. Varje angiven ledamot får ett mail med begäran. När samtliga har accepterat återställningen så går protokollet att redigera igen.

Se ett filmklipp där två ledmöter ska acceptera återställning av ett e-signerat protokoll, varav en är den som begär återställningen:

Godkänn protokollet på nytt

Efter att protokollet har redigerats kan man välja om det ska skickas för justering på nytt eller bara godkännas direkt. Så här gör man för att hoppa över justeringen och godkänna protokollet (är e-signering aktiverat kommer nya mail med begäran om e-signering att skickas ut):

  1. Redigera protokollet
  2. Klicka på “Spara och skicka för justering”
  3. Stäng meddelanderutan genom att klicka på “Stäng”
  4. Klicka på “Justera och lås”
  5. Klicka på “Godkänn justerat protokoll”

Hittade du den hjälp du behövde?